Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego
01/08 2023
#Edukacja #Kampania oszczędzaj wodę 2023

Spółka ZIM pozyskała środki na edukację ekologiczną dla mikołowskiej społeczności

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. pozyskał środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wsparcie edukacji ekologicznej podnoszącej świadomość i kształtującej postawy ekologiczne mieszkańców Mikołowa, a także upowszechniającej wiedzę z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Spółka ZIM przygotowała kampanię ekologiczną “Oszczędzaj wodę pitną!”, ponieważ czuje się odpowiedzialna za bogactwo naturalne jakim jest woda. Wysokość dofinansowania kampanii wynosi około 35 tys. złotych.
Kampania ekologiczna

Wody coraz mniej

Woda to podstawowy element życia, od którego wszystko zależy: człowiek, przyroda, rolnictwo, przemysł, turystyka czy technologia. Bez wody po prostu nie ma życia, rozwoju czy szczęścia. Woda to bezcenny zasób naturalny. Jednak widnieje niepokojąca perspektywa, że wody pitnej nam zabraknie. Zasoby wodne w Polsce są relatywnie niewielkie, a dodatkowo cechuje je zmienność sezonowa i zróżnicowanie obszarowe. Wielkość odnawialnych zasobów wody słodkiej przypadająca na 1 mieszkańca Polski wynosi niecałe 1,6 tys. m3, co wskazuje na zagrożenie stresem wodnym. Według ONZ granicą, poniżej której kraj uznaje się za zagrożony takim niedoborem wody, jest 1,7 tys. m3 na mieszkańca. Warto być tego świadomym i aktywnie włączyć się w działania na rzecz oszczędzania wody pitnej w swoim otoczeniu.

Warsztaty, seminaria, konkursy

Spółka ZIM pozyskane 35 tys. zł dotacji przeznaczy na organizację warsztatów edukacyjnych dla przedszkolaków i pierwszoklasistów, konkursy plastyczne dla dzieci, seminaria dla seniorów oraz bezpośrednią edukację dorosłych za sprawą plakatów rozwieszonych na terenie miasta oraz dostarczaniu ulotek edukacyjnych. Warsztaty i konkursy plastyczne są przewidziane w okresie od września do października, seminaria dla seniorów planowane są w sierpniu i wrześniu, z kolei edukacja dorosłych rozpocznie się w sierpniu i potrwa do października. 

Dobre nawyki to oszczędność

Celem wspomnianych działań jest przede wszystkim, aby krok po kroku za sprawą prostych sposobów mieszkańcy zwiększali swoją świadomość na temat rozsądnego korzystania wody pitnej w najbliższym otoczeniu. Każdy właściwy nawyk oszczędzania wody jest na wagę złota zarówno dla planety, jak i dla Twojego budżetu domowego. Warto zdać sobie sprawę, że każda zaoszczędzona kropla to zaoszczędzone złotówki! Zachęcamy mieszkańców do korzystania z przygotowanych materiałów, by mogli budować w sobie postawę eko ambasadora i szerzyć pozyskaną wiedzę dalej.

Mikołowska Kranówka

do góry