Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego
17/11 2022
#Edukacja

Światowy Dzień Toalety 2022

Światowy Dzień Toalety (World Toilet Organisation, WTO) został powołany w 2001r., a jego celem jest propagowanie podwyższonych standardów korzystania z toalety. Stał się nim 19 listopada i to właśnie wtedy sygnalizowane są problemy związane z dostępem do toalety i jej niewłaściwym użytkowaniem. Temat może wydać się prześmieszny, ale niestety takim nie jest. Ta poważna sprawa dotyczy każdego z nas.

Światowy Dzień Toalety

Dostęp do kanalizacji to luksus

Pierwszym z problemów jest to, że wielu ludzi żyje bez dostępu do toalety. Warto wiedzieć, że według danych GUS na 14,8 mln mieszkań w Polsce aż 900 tys. nie posiada toalety ze spłuczką, a 1,2 mln nie ma łazienki. Wydawałoby się, że w codziennym życiu dostęp do czystej toalety i odprowadzenia ścieków jest czymś oczywistym i nie ma potrzeby zaprzątania sobie tym głowy. Jednak okazuje się, że jest to po prostu luksus dla część społeczeństwa. Ciekawostką jest fakt, że na świecie więcej osób posiada telefon komórkowy, niż ma dostęp do sanitariatów.

Niewłaściwe użytkowanie toalety to problem

Drugim problemem, o którym warto dowiedzieć się w Światowym Dniu Toalety, jest fakt że ludzie mimo posiadania ubikacji w swoich domach, nie potrafią właściwie jej użytkować. Traktują toaletę jak śmietnik wrzucając do niej różnego rodzaju odpady. Kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki z naszych domów jest przeznaczona tylko i wyłącznie do odbioru nieczystości i papieru toaletowego! Tylko tyle!


Nieodpowiednie użytkowanie kanalizacji może doprowadzić do awarii zatykając rury kanalizacyjne, przyczynić się do skażenia środowiska czy przyciągnąć szczury, które są nosicielami groźnych chorób dla ludzi. Traktując toaletę jak śmietnik powodujemy, że generują się jeszcze większe koszty z usuwaniem awarii i naprawianiem szkód.


Wobec tego bardzo zachęcamy, aby właściwie użytkować jeden z najmądrzejszych wynalazków ludzkości, pamiętając o tym, że są ludzie, którzy nie mają dostępu do takiego udogodnienia.

do góry