Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
 • Tłumacz języka migowego

Harmonogram badań wody

Zgodnie z §6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) próbki do badań w 2023r. pobierane są zgodnie, z zatwierdzonym przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tychach, harmonogramem w następujących terminach.

Harmonogram pobierania próbek wody oraz wykaz stałych punktów czerpalnych do pobierania próbek wody w roku 2023r:

 1. Monitoring kontrolny wody podziemnej - ujęcie wody „Śmiłowice” - terminy badań: 9 i 23 styczeń, 6 i 20 luty, 6 i 20 marzec, 3 i 17 kwiecień, 8 i 22 maj, 5 i 19 czerwiec, 3 i 17 lipiec, 8 i 21 sierpień, 4 i 18 wrzesień, 9 i 23 październik, 6 i 20 listopad, 4 i 18 grudzień.
 2. Monitoring kontrolny wody powierzchniowej, pobieranej z urządzeń i instalacji wodociągowych - miejsce i terminy badań:
  1. ul. Kolejowa 4 (ZIM) – 9 styczeń, 6 luty, 6 marzec, 3 kwiecień, 8 maj, 5 czerwiec, 3 lipiec, 7 sierpień, 4 wrzesień, 9 październik, 6 listopad, 4 grudzień;
  2. ul. Grażynskiego 17 (Kotłownia) - 9 styczeń, 6 luty, 6 marzec, 3 kwiecień, 8 maj, 5 czerwiec, 3 lipiec, 7 sierpień, 4 wrzesień, 9 październik, 6 listopad, 4 grudzień;
  3. ul. Zielona (Orlik) – poidełko - 3 kwiecień, 8 maj, 5 czerwiec, 3 lipiec, 7 sierpień, 4 wrzesień, 9 październik.
  4. ul. Grudniowa (wysypisko) – 9 styczeń, 6 luty, 6 marzec, 3 kwiecień, 8 maj, 5 czerwiec, 3 lipiec, 7 sierpień, 4 wrzesień, 9 październik, 6 listopad, 4 grudzień;
 3. Monitoring przeglądowy wody podziemnej i powierzchniowej – miejsce i terminy badań:
  1. Ujęcie Śmiłowice (wody podziemne) – 14 czerwiec,
  2. ul. Kolejowa 4 (ZIM) (wody powierzchniowe) – 14 czerwiec i 6 grudzień,
  3. ul. Grażyńskiego 17 (Kotłownia) (wody powierzchniowe) – 12 czerwiec.
 4. Monitoring kontrolny wody zmieszanej (podziemnej i powierzchniowej) – miejsce i terminy badań:
  1. ul. Przelotowa 70 – hydrant – 9 i 23 styczeń, 6 i 20 luty, 6 i 20 marzec, 3 i 17 kwiecień, 8 i 22 maj, 8 i 19 czerwiec, 3 i 17 lipiec, 7 i 21 sierpień, 4 i 18 wrzesień, 9 i 23 październik, 6 i 20 listopad, 4 i 18 grudzień.
  2. ul. Piaskowa 209 – hydrant – 9 i 23 styczeń, 6 i 20 luty, 6 i 20 marzec, 3 i 17 kwiecień, 8 i 22 maj, 8 i 19 czerwiec, 3 i 17 lipiec, 7 i 21 sierpień, 4 i 18 wrzesień, 9 i 23 październik, 6 i 20 listopad, 4 i 18 grudzień.
  3. ul. Marzankowice 9 – hydrant – 9 i 23 styczeń, 6 i 20 luty, 6 i 20 marzec, 3 i 17 kwiecień, 8 i 22 maj, 8 i 19 czerwiec, 3 i 17 lipiec, 7 i 21 sierpień, 4 i 18 wrzesień, 9 i 23 październik, 6 i 20 listopad, 4 i 18 grudzień.

Ponadto poza powyższymi terminami Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tychach przeprowadza dodatkowe badania kontrolne niezależne od zatwierdzonego harmonogramu.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

do góry