Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego

Twardość wody

Twardość wody jest właściwością wody wynikająca z obecności w wodzie składników mineralnych, głównie wapnia i magnezu. Im większa liczba tych minerałów, tym woda jest twardsza.

Ogólna twardość wody jest parametrem wykorzystywanym przy ustawieniach wielu urządzeń AGD, głównie zmywarek i pralek.

Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. dopuszczalna norma twardości ogólnej wody nie powinna przekraczać 500 mg/l CaCO3. Twardość wody w Mikołowie utrzymuje się na poziomie zgodnym z rozporządzeniem.

Twardość wyraża się w kilku rodzajach jednostek, które można stosować zamiennie zgodnie z poniższą tabelą.

Skala opisowa twardości wody
Woda mg CaCO3/l mmol/l mval/l stopnie niemieckie °dH
Bardzo miękka 0-85 0-0,89 0-1,78 0-5
Miękka 85-170 0,89-1,78 1,78-3,57 5-10
Średnio twarda 170-340 1,78-3,57 3,57-7,13 10-20
Twarda 340-510 3,57-5,35 7,13-10,7 20-30
Bardzo twarda >510 >5,35 >10,7 >30

Przeliczanie jednostek twardości

Przelicznik twardości wody
Jednostka CaCO3 mg/l stopnie niemieckie °dH mval/l mmol/l
CaCO3 mg/l 1 0,056 0,02 0,01
stopnie niemieckie °dH 17,8 1 0,356 0,178
mval/l 50 2,8 1 0,5
mmol/l 100 5,61 2 1

Otrzymaną wartość twardości wody z wodociągu dzielimy przez wartość współczynnika z tabeli.

Przykład

Przykład obliczeń będzie dotyczyć przeliczenia twardości wody wyrażonej w mg CaCO3/l na stopnie niemieckie °dH. Pamiętać należy, że w każdej innej jednostce oblicza się analogicznie.

Obliczenia

  1. Wartość twardości wody z wyników pobranych z wyszukiwarki wynosi 300 mg CaCO3/l
  2. Z tabelki “Przelicznik twardości wody” wiemy, że 1 mg CaCO3/l to 17,8 stopnia niemieckiego °dH.
  3. Zatem 300 mg CaCO3/l dzielimy przez 17,8 otrzymujemy w przeliczeniu na stopnie niemieckie 16,85 °dH.
do góry