Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego
11/08 2023
#Zamówienia publiczne

6/RB/2023 Bieżąca wymiana sieci i przyłączy wodociagowo-kanalizacyjnych na terenie działania ZIM Sp. z o.o. w Mikołowie

  • składanie ofert do dnia 23.08.2023 r. do godziny 09:00
  • otwarcie ofert w dniu 23.08.2023 r. o godz. 09:15

 Pełna treść zapytania wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

do góry