Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego
11/08 2023
#Zamówienia publiczne

5/RB/2023 Projekt i rozbudowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w Mikołowie wraz z odtworzeniem nawierzchni i modernizacją stacji wymiennikowej oraz przebudową istniejącej komory ciepłowniczej

UWAGA -  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

  • składanie ofert do dnia 08.09.2023 r. do godziny 10:00
  • otwarcie ofert w dniu 08.09.2023 r. o godz. 10:00

 Pełna treść zapytania wraz z załącznikami znajduje się na stronie smartpzp oraz BIP. 

do góry