Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego
30/08 2023
#Zamówienia publiczne

7/RB/2023 Bieżąca wymiana sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie działania ZIM Sp. z o.o. w Mikołowie

  • składanie ofert do dnia 11.09.2023 r. do godziny 10:00
  • otwarcie ofert w dniu 11.09.2023 r. o godz. 10:15

 Pełna treść zapytania wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

do góry