Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego
19/04 2023
#Aktualności #Informacje o cieple

Informacja o cenach z rekompensatą

Na podstawie ustawy z dnia 8 lutego 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023, poz. 295) oraz w związku z obowiązującą od dnia 01.04.2023r. nową taryfą dla ciepła firmy CALOR Energetyka Cieplna Sp. z o.o., Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie od dnia 01.04.2023r. wprowadza do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami ciepła, których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy zmienianej, należącymi do grup taryfowych KZ/P, KZ/P/W.in oraz KZ/P/W/gr/I następujące ceny i stawki opłat:

Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną – 13 493,12 zł/MW/m-c

Cena ciepła – 75,78 zł/GJ

Cena nośnika ciepła – 45,20 zł/m3

Podane ceny są cenami netto.
Do ceny usługi, dolicza się aktualny podatek od towarów i usług.

do góry