Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego
31/10 2022
#Aktualności #Informacje o cieple

Informacja o cenach z rekompensatą

Ustalone na podstawie aktualnej taryfy dla ciepła Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie (Dec. Prezesa URE z dnia 07.09.2022r. nr OKA.4210.66.2022.Est1 dot. zmiany taryfy dla ciepła obowiązująca w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 22.09.2022r.) i wynikające ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (DZ.U z 2022r. poz. 1967), ceny stosowane przez przedsiębiorstwo w rozliczeniach z odbiorcami ciepła, o których mowa w art. 4 ust.1 ww. ustawy w okresie od dnia 01.10.2022r. do dnia 30.04.2023r. dotyczą źródła Kotłownia Grażyński (grupy taryfowe KG/P, KG/P/W.gr, KG/P/W.in,
KG/P/W.gr/I) i wynoszą odpowiednio:

 

Cena za zamówioną moc cieplną - 100 139,79 zł/MW

Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną - 8 344,98 zł/MW/m-c

Cena ciepła - 84,13 zł/GJ

Cena nośnika ciepła - 22,94 zł/m3

Podane ceny są cenami netto.
Do ceny usługi, dolicza się aktualny podatek od towarów i usług.

do góry