Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego

Informacja o cenach z rekompensatą

Informacja o cenach z rekompensatą

Informacja o cenach z rekompensatą

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie od dnia 01.04.2023r. wprowadza do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami ciepła, których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy zmienianej, należącymi do grup taryfowych KZ/P, KZ/P/W.in oraz KZ/P/W/gr/I następujące ceny i stawki opłat.

Informacja o cenach z rekompensatą
Informacja o cenach z rekompensatą

Informacja o cenach z rekompensatą

Ustalone na podstawie aktualnej taryfy dla ciepła i wynikające ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą - ceny stosowane przez przedsiębiorstwo.

Informacja o cenach z rekompensatą
Informacja o rekompensatach do rachunków za ciepło

Informacja o rekompensatach do rachunków za ciepło

Informacja dla klientów związana z wejściem w życie ustawy z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022 poz. 1967). Zgodnie z ustawą określone grupy odbiorców zasilanych w ciepło z systemów ciepłowniczych (w których średnia cena wytwarzania ciepła dla danego źródła przekracza średnie ceny określone w ustawie) będą uprawnione

Informacja o rekompensatach do rachunków za ciepło
do góry