Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego
04/10 2022
#Aktualności #Informacje o cieple

Informacja o rekompensatach do rachunków za ciepło

Informacja dla klientów związana z wejściem w życie ustawy z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022 poz. 1967).

Zgodnie z ustawą określone grupy odbiorców zasilanych w ciepło z systemów ciepłowniczych (w których średnia cena wytwarzania ciepła dla danego źródła przekracza średnie ceny określone w ustawie) będą uprawnione do cen z rekompensatą.

Wsparcie odbiorców ciepła

Komu przysługuje rekompensata:

  • Grupa 1 – gospodarstwa domowe – odbiorcy ciepła w gospodarstwach domowych posiadający zawartą umowę sprzedaży ciepła – nie muszą składać oświadczenia. Rekompensata przysługuje z mocy ustawy.
  • Grupa 2 – wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby gospodarst domowych lub podmiotów wskazanych w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – powinny złożyć oświadczenia według wzoru (Załącznik nr 1 - dostępny na końcu artykułu)
  • Grupa 3 – podmioty użyteczności publicznej wskazane w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – muszą złożyć oświadczenie według wzoru ( Załącznik nr 2 - dostępny na końcu artykułu)

Wymagane dokumenty – oświadczenia – dotyczy grup 2 i 3.

Podmioty z Grupy 2 i 3 powinny złożyć oświadczenia w terminie 21 dni od daty nabycia uprawnienia do stosowania wobec nich średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Dla podmiotów, które nabyły uprawnienia w dacie wejścia w życie ustawy termin ten mija 11 października 2022 roku.

Oświadczenia powinny zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wskazanych podmiotów. Jeżeli osoby składające oświadczenia nie widnieją w oficjalnym rejestrze (np. KRS) – prosimy o dołączenie stosownych pełnomocnictw/uchwał.

Sposób składania oświadczeń:

Na piśmie, opatrzone własnoręcznym podpisem – listem (data nadania na poczcie jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia w terminie).

Oznacza to, że odbiorcy ciepła, po spełnieniu warunków ustawowych, zostaną objęci nowymi cenami za ciepło. Nowe ceny będą stosowane w okresie od 01 października 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku.

Nowe zasady ustalania cen nie dotyczą stawek przesyłowych (stała i zmienna opłata za przesył), które będą naliczane na dotychczasowych zasadach, zgodnie z obowiązującymi taryfami.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu Zbytu.
Nr telefonu: 32 218 05 68

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ciepło
pdf 2023-10-13 Załącznik 1 - Oświadczenie odbiorcy ciepła - wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe będący Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska - plik niedostępny cyfrowo
ilość pobrań: 112
Załącznik 1 - Oświadczenie odbiorcy ciepła - wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe będący Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska - plik niedostępny cyfrowo 57,08KB zobacz
pdf 2023-10-13 Załącznik 2 - Oświadczenie odbiorcy ciepła - podmioty użyteczności publicznej wskazane w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy - plik niedostępny cyfrowo
ilość pobrań: 117
Załącznik 2 - Oświadczenie odbiorcy ciepła - podmioty użyteczności publicznej wskazane w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy - plik niedostępny cyfrowo 119,15KB zobacz

do góry