Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego

Łap deszczówkę

Miasto Mikołów dąży do racjonalnego gospodarowania wodą opadową, w taki sposób, aby wykorzystywać wodę deszczową na potrzeby komunalne miasta (rozwój roślinności miejskiej czy bioróżnorodności) i potrzeby bytowo-gospodarcze dla poszczególnych gospodarstw domowych (podlewanie ogródków przydomowych). Bardzo istotne jest to, że w ramach prawidłowego gospodarowania wodą deszczową w Mikołowie należy zrealizować przedsięwzięcia, które będą skutecznie zapobiegać podtopieniom i skutkom suszy oraz likwidować wyspy ciepła w mieście.

Łap deszczówkę

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. czuje społeczną odpowiedzialność do uświadamiania mieszkańców Mikołowa na temat łapania deszczówki. Retencja wód opadowych przynosi dużo korzyści zarówno dla miasta jak i dla poszczególnego gospodarstwa domowego.

Na pewno jedną z istotnych zalet łapania deszczówki jest ochrona wody pitnej, ale nie tylko, bo też pozwala oszczędzać pieniądze mieszkańców i gminy.

Oszczędność pieniędzy dla mieszkańców

Zgromadzona woda opadowa w zbiornikach na deszczówkę na terenie posesji właściciela może przyczynić się do sporego obniżenia rachunków za wodę dla tej nieruchomości. Złapaną deszczówkę wykorzystuje się na podlewanie trawników, kwiatków czy ogrodów przydomowych. W konsekwencji tego, nie zużywa się już niepotrzebnie wody z sieci wodociągowej na cele ogrodowe. Oznacza to, że stan licznika wody wykaże niskie zużycie i ostatecznie zapłacimy mniejszy rachunek.

Warto również zdać sobie sprawę, że dzięki łapaniu deszczówki przez mieszkańców odciążone zostaną urządzenia kanalizacyjne i oczyszczalnia ścieków. W rezultacie łapanie deszczówki powoduje, że koszty utrzymania infrastruktury przez gminę i mieszkańców Mikołowa zostają pomniejszone. Zapobiegniemy w ten sposób również lokalnym podtopieniom.

Oszczędzanie wody pitnej

Łapanie deszczówki to łatwe do zastosowania działanie proekologiczne. Gromadzenie wody opadowej przyczynia się do świadomego i skutecznego oszczędzania wody pitnej. Im mniejsze zużycie wody wodociągowej na podlewanie kwiatów, trawników czy ogrodów, tym więcej zasób wody pitnej pozostaje na cele bytowe dla ludzi. Zmiany klimatyczne wymuszają na nas nieuniknione zmodyfikowanie nawyków, dlatego zachęcamy zapoznać się z listą naszych propozycji jak oszczędzać wodę.

Warto wiedzieć

Retencja (łapanie deszczówki) to zdolność do gromadzenia wody opadowej, która zamiast spływać do studzienek kanalizacyjnych, zostaje zatrzymana przez różne rozwiązania np. poprzez ogrody deszczowe, szatę rośliną, oczka wodne, zielone dachy i ściany, rowy melioracyjne czy zbiorniki wodne (naturalne lub sztuczne). Niektóre z tych możliwości pozwalają na powolny spływ wody, a niektóre z kolei magazynować deszczówkę przez dłuższy czas aż do wykorzystania jej na cele komunalne miasta.

Zalety retencjonowania wód opadowych:

  • ochrona zasobów wodnych
  • zapobieganie skutkom suszy
  • zapobieganie podtopieniom i powodziom
  • odciążenie urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalnię ścieków,
  • eliminacja wysp ciepła
  • rozwój roślinności miejskiej
  • rozwój bioróżnorodności
  • poprawia mikroklimatu miasta.

Łap każdą krople deszczu i mądrze ją wykorzystuj w swoim otoczeniu, dbając jednocześnie o środowisko naturalne i swój portfel. Zacznij już dziś!

do góry