Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego

Zwiedzanie oczyszczalni ścieków

Zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków "Centrum" w Mikołowie

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie serdecznie zaprasza do zwiedzania obiektów Oczyszczalni  Ścieków "Centrum" przy ul. Dziendziela 50 przez grupy zorganizowane.

Zwiedzanie oczyszczalni ścieków to doskonała okazja do zapoznania się z poszczególnymi etapami procesów technologicznych oczyszczania ścieków pochodzących z mikołowskich gospodarstw domowych i lokalnych firm, przetwarzania osadów ściekowych oraz poznania podstawowych zagadnień z zakresu ochrony środowiska, w tym dlaczego toaleta to nie śmietnik.

Zwiedzanie oczyszczalni ścieków jest częścią prowadzonej kampanii edukacji ekologicznej i odbywa się nieodpłatnie. Koszty transportu oraz ubezpieczenia ponoszą uczestnicy/opiekunowie wycieczki.

Przed przystąpienie do procedury zgłoszenia należy zapoznać się z Regulaminem zwiedzania miejskiej Oczyszczalni Ścieków “Centrum” w Mikołowie.

Procedura zgłaszania grup zwiedzających oczyszczalnie

  1. Opiekun grupy zorganizowanej składa w ZIM Sp. z o.o. wypełniony wniosek o wyrażenie zgody na organizację wycieczki zwiedzania oczyszczalni ścieków (wzór wniosku stanowi zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu). Zaleca się  wniosek wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ.
    Do pobrania: wniosek o wyrażenie zgody na organizację wycieczki 
  2. ZIM Sp. z o.o. kontaktuje się z opiekunem grupy w celu ustalenia terminu. Zwiedzanie odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 13:00. Grupa zorganizowana przybywa na teren oczyszczalni ścieków we własnym zakresie w ustalonym terminie.
  3. Opiekun grupy zorganizowanej w dniu planowanego zwiedzania przekazuje osobie upoważnionej z ramienia ZIM, uzupełnione i podpisane Oświadczenie (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
    Do pobrania: Oświadczenie dotyczące akceptacji regulaminu zwiedzania oczyszczalnie

W sprawach organizacyjnych oraz w celu ustalenia terminu prosimy o kontakt:  

  • Urszula Renner, specjalista ds. ekorozwoju, tel. 32 218 02 04.
Kategoria: Zwiedzanie oczyszczalnie ścieków [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-05-29 Załącznik nr 1 - Wniosek o wyrażenie zgody na organizację wycieczki
ilość pobrań: 61
Załącznik nr 1 - Wniosek o wyrażenie zgody na organizację wycieczki 164,86KB zobacz
pdf 2023-05-29 Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące akceptacji regulaminu zwiedzania oczyszczalni
ilość pobrań: 55
Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące akceptacji regulaminu zwiedzania oczyszczalni 166,09KB zobacz

 

 

do góry