Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego
14/11 2022
#Bieżące inwestycje

Nowy układ drogowy pod wiaduktem zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ul. Prusa i ul. Rybnickiej

Już od ponad tygodnia możemy cieszyć się nowym układem drogowym pod wiaduktem zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ul. Prusa i ul. Rybnickiej. Efekt finalny robi wrażenie, a my cieszymy się, że mogliśmy być częścią tak dużej inwestycji.
 
W ramach ostatniego etapu Budowy Centrum Przesiadkowego w Mikołowie zaplanowano przebudowę wiaduktu kolejowego wraz z modernizacją układu drogowego w jego rejonie. Za prace związane z wiaduktem odpowiadało PKP Polskie Linie Kolejowe SA, natomiast część drogową Gmina Mikołów. Zakład Inżynierii Miejskiej w ramach tej inwestycji wykonał remont sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Prusa w Mikołowie.
 
W zakres przeprowadzonych prac z branży wodociągowo-kanalizacyjnej wchodził remont istniejącej sieci wodociągowej DN300 z wykorzystaniem rur z żeliwa sferoidalnego wraz z włączeniem do istniejącego wodociągu. Modernizacji została poddana także istniejąca siec kanalizacyjna wraz z posadowieniem studni pośredniej, którą następnie włączono do istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej odpowiedzialnej m.in. za odprowadzenie wód deszczowych z systemu odwodnienia wiaduktu oraz ul. Prusa.
 
Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy być częścią tak ogromnej inwestycji, w której skoordynowane prace wielu branż przebiegały w sposób wzorowy. Efekt naprawdę robi wrażenie, a przedmiotowa modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej zmniejszyła ryzyko ewentualnych awarii i idących za nimi późniejszych utrudnień drogowych w tym rejonie.
 

Nowy układ drogowy pod wiaduktem

do góry