Dane technologiczne

Moce poszczególnych kotłowni:

 

- kotłownia węglowa przy ul. Grażyńskiego 17 - 35,26 MW

- kotłownia gazowa przy ul. Skalnej 10 - 1,50 MW

 

Sprawność kotłowni węglowej >71 %

 

Parametry stosowanego węgla energetycznego:

- minimalna wartość opałowa - 24 MJ/kg

- maks. zawartość popiołu - 15 %

- maks. zawartość siarki - 0,6 %

- maks. zawartość wilgoci - 12 %

- min. temperatura mięknięcia popiołu -1000 °C

- min. zawartość części lotnych - 20 %

 

Wysokość emitora (komina) przy kotłowni węglowej - 60 m

Liczba węzłów cieplnych zasilanych z

Kotłowni Grażyńskiego - 61

Sieci dystrybucyjnej (PEC) - 34

 

Długość sieci ciepłowniczej - ok. 13,4 km


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności