Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego

Monitoring sieci wodociągowej

Kompleksowy system monitoringu sieci wodociągowej na terenie miasta Mikołów, który pozwala prawidłowo zarządzać siecią w szczególności pod względem technicznym (dobór właściwych średnic przewodów, wartości ciśnień, źródeł zasilania w celu osiągnięcia optymalnych parametrów hydraulicznych sieci) został zrealizowany w latach 2013-2014 w ramach projektu pn. “Zapewnienie odpowiedniej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów”.

Na podstawie tego systemu Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. ogranicza koszty eksploatacyjne oraz zakup wody, jednocześnie dzięki właściwym parametrom wydłużamy trwałość sieci. Wykorzystując monitoring jesteśmy w stanie prowadzić w sposób ciągły i dynamiczny nadzór nad siecią a urządzenia z nim powiązane pozwalają lokalizować awarie sieci wodociągowej.

Obniżony wskaźnik strat wody

Do roku 2014 głównymi narzędziami do ograniczania strat wody były planowane i awaryjne wymiany sieci oraz bieżące usuwanie awarii zgłaszanych przez odbiorców (pasywne podejście do zarządzania stratami wody). Takie podejście i warunki techniczne panujące w tamtym okresie pozwoliły na obniżenie procentowego wskaźnika strat wody do 26,0%.

Działanie systemu monitoringu już Gospodarka wodno-ściekowa przyniosło wymierne efekty w postaci obniżenia strat do najniższego procentowego wskaźnika w historii Spółki, który za 2015 rok wyniósł 18,7% a obecnie oscyluje w granicach 15%.

W skład monitoringu sieci wodociągowej wchodzą poszczególne podsystemy:

  • GIS (Geographic Information System) - mapa numeryczna sieci wodociągowo–kanalizacyjnej,
  • AMR (Automatic Meter Reading) - radiowy system odczytu wskazań wodomierzy,
  • SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) – system informatyczny nadzorujący pracę sieci wod – kan.

Monitoring

Mapa numeryczna sieci GIS

Obecnie wszystkie działania eksploatacyjne wspierane są poprzez oprogramowanie GIS. Dzięki zastosowaniu oprogramowania GIS powstała baza, w której gromadzone są dane o przebiegu i parametrach technicznych przewodów wod-kan (średnice, materiał, wiek przewodów, dane dotyczące budowy, dane dotyczące awaryjności). Dzięki takiemu rozwiązaniu dostęp do istotnych danych jest o wiele łatwiejszy i znacznie szybciej można podejmować kluczowe decyzje związane z eksploatacją, rozwojem i optymalizacją działania sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.

Zarządzanie ciśnieniem

Wdrażając zarządzanie ciśnieniem w ramach systemu monitoringu ma wpływ na zmniejszenie wielkości wycieków. W sieci wodociągowej stosujemy reduktory ciśnienia, które utrzymują ciśnienie na stabilnym poziomie zabezpieczając rurociągi przed uderzeniami hydraulicznymi oraz pozwalają na regulację ciśnienia względem profilu czasu - dzień/noc. System monitoringu gromadzi dane dotyczące ciśnień
i przepływów. Na podstawie tych danych analizowane są obecnie nowe możliwości nastaw reduktorów na okres jesienno-zimowy.

Zdalny odczyt wodomierzy

Następnym podsystemem pozwalającym obniżyć wartość strat jest radiowy system odczytu wodomierzy  wprowadzony na całym obszarze działalności ZIM Sp. z o.o.
System stacjonarnego odczytu złożony jest z wodomierzy wyposażonych w nakładki radiowe, koncentratory „zbierające” dzienne odczyty i systemu pozwalającego wizualizować dane z odczytywanych punktów. Podsystem ten pozwala na łatwe bilansowanie opomiarowanych stref, uniknięcie tak zwanych błędów pozornych wynikających z przesunięć czasowych w odczytach u poszczególnych odbiorców jak również pozwala na wykrycie nieuprawnionych ingerencji w pracę wodomierza na przykład takich jak: przyłożenie magnesu, zdjęcie nakładki radiowej, wyciek wody czy stojący wodomierz.

do góry