Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego

Zdalny odczyt wodomierzy

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w 2014 r. wdrożył monitoring sieci wod-kan, w skład którego wchodzi stacjonarny system zdalnego odczytu wodomierzy AMR. Dzięki zastosowaniu tych rozwiązań uzyskano zadowalające efekty, zarówno w zakresie minimalizacji strat wody, jak i wzrostu efektywności pracy.

W ramach instalacji i w celu zapewnienia prawidłowej pracy stacjonarnego systemu zdalnego odczytu dokonano wymiany wszystkich wodomierzy głównych na urządzenia przystosowane do zdalnego odczytu. Budowa stacjonarnego systemu odczytu wskazań wodomierzy miała na celu zautomatyzowanie całego procesu, wyeliminowanie błędów pozornych, wynikających m.in. z przesunięć czasowych w odczytach u poszczególnych odbiorców, oraz umożliwienie bilansowania strat wody na terenie gminy.

Najważniejsze elementy systemu

W skład systemu AMR (radiowy system odczytu wskazań wodomierzy, ang. Automatic Meter Reading) wchodzą następujące elementy składowe:

Wodomierze

Wodomierze mogą współpracować z nakładkami radiowymi, które wykorzystują protokół Wireless M-Bus (WMBUS), działający w paśmie ISM (ang. Industrial, Scientific, Medical), lub z nakładkami impulsowymi, które z kolei są w stanie pracować z modułami radiowymi i urządzeniami transmisyjnymi GSM (ang. Global System for Mobile Communications).

Wodomierz DN15 z nakładką radiową

Wodomierz DN80 z urządzeniem transmisyjnym GSM

Koncentratory

Ważnymi elementami systemu są koncentratory, czyli urządzenia transmisyjne zasilane bateryjnie, które pozwalają odbierać informacje przesyłane drogą radiową z nakładek wodomierzy i przesyłać do systemu nadrzędnego. 

Infrastruktura operatora GSM

Infrastruktura operatora GSM, która pośredniczy przy przesyłaniu danych pomiędzy, urządzeniami GSM a serwerem AMR. 

Serwer AMR z odpowiednim oprogramowaniem

Serwer AMR wraz z niezbędnym oprogramowaniem zapewnia integrację z wewnętrznymi systemami działającymi w ZIM, takimi jak system bilingowy i GIS.

DN80 z urządzeniem transmisyjnym GSM

Wieloaspektowe korzyści

Wdrożenie stacjonarnego systemu odczytu wskazań wodomierzy w Zakładzie Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. wpłynęło na efektywność pracy oraz podwyższyło jakość usług świadczonych w zakresie dostawy wody.

System AMR obecnie zapewnia:

  • szybki odczyt bez konieczności angażowania odbiorców wody,
  • możliwość zbierania, przetwarzania i analizowania danych, np. bilansowanie stref wodociągowych,
  • łatwy dostęp do aktualnych i historycznych danych o zużyciu wody w określonym punkcie poboru,
  • w połączeniu z innymi systemami wdrożonymi w Spółce stanowi wsparcie w planowaniu i innych procesach decyzyjnych.
do góry