Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
 • Tłumacz języka migowego

Zakres projektu

Projekt pn. “Zapewnienie odpowiedniej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów” został wykonany w 100%.

Zakres projektu obejmował:

 • budowa kanalizacji sanitarnej – 162,5 km
 • modernizacja kanalizacji sanitarnej –  0,04 km
 • budowa tłoczni ścieków –  28 szt.
 • budowa kanalizacji deszczowej – 29 ,4 km
 • modernizacja kanalizacji deszczowej – 6 km
 • modernizacja sieci wodociągowej –  29,2 km
 • system monitoringu dla sieci wodociągowo – kanalizacyjnych
 • odtworzenie nawierzchni: 80 km, w tym ok. 60 km dróg asfaltowych i ok. 20 km dróg gruntowych. 

Projekt podzielono na 45 zadań:

 • 44 zadania dotyczyły budowy obiektów liniowych
 • 1 zadanie dotyczyło budowy monitoringu sieci.

Dla wszystkich 45 zadań zakończono roboty budowlane i uzyskano decyzję na użytkowanie. Po zakończeniu inwestycji ponad 15 tys. osób uzyskało dostęp do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

do góry