Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego

Taryfa za wodę i ścieki

Informujemy, że decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nr GL.RTZ.70.19.2023 z dnia 04.05.2023r. została zatwierdzona nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  na terenie gminy Mikołów na okres 3 lat. Jest ona ogłoszona w biuletynie informacji publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RTZ.70.19.2023 z dnia 24.05.2023r. i będzie obowiązywać w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 01.06.2023r. 

Wysokość stawki opłat za dostarczaną wodę oraz odprowadzanie ścieków
Wyszczególnienie Cena netto (zł) Cena brutto (zł)
Opłata za 1 m3 dostarczanej wody, grupa taryfowa: W1/W1a 8,96 9,68
Opłata za 1 m3 dostarczanej wody, grupa taryfowa: W2/W2a 9,03 9,75
Opłata za 1 m3 zużytej wody na cele ppoż., grupa taryfowa: W3  9,03  9,75
Opłata za 1 m3 odebranych ścieków, grupa taryfowa: K1/K1a/K2/K2a 13,26 14,32
Opłata stała abonamentowa: W1/W2 - Odbiorca pobierający wodę. Rozliczenia  w oparciu o wskazania wodomierza głównego;  Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług za 1 miesiąc; faktura papierowa 3,82 4,13
Opłata stała abonamentowa: W1a/W2a - Odbiorca pobierający wodę. Rozliczenia W1a / W2a - Odbiorca pobierający wodę. Rozliczenia  w oparciu o wskazania wodomierza głównego;  Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług za 1 miesiąc; e-faktura 2,55 2,75
Opłata stała abonamentowa: W3 - na cele ppoż. Stawka opłaty abonamentowej za kwartał: faktura papierowa 4,04 4,36
Opłata stała abonamentowa: K1/K2 - Odbiorca odprowadzający ścieki. Rozliczenia K1 / K2 - Odbiorca odprowadzający ścieki. Rozliczenia  w oparciu o wskazania wodomierza głównego;  Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług za 1 miesiąc; faktura papierowa 5,14 5,55
Opłata stała abonamentowa: K1a/K2a - Odbiorca odprowadzający ścieki. Rozliczenia  w oparciu o wskazania wodomierza głównego;  Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług za 1 miesiąc; e-faktura 3,43 3,70
Wysokość stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością ZIM Sp. z o.o.:
Nazwa wskaźnika Jednostka Najwyższa dopuszczalna wartość Jednostkowa stawka opłat zł/kg
Azot amonowy g/m3 (mg/l) 200,0 28,85
Azot azotynowy g/m3 (mg/l) 10,0 28,85
Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu BZT5 g/m3 (mg/l) 800,0 28,85
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZTCr g/m3 (mg/l) 1500,0 17,34
Fosfor ogólny g/m3 (mg/l) 15,0 28,85

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018r. poz.472);
  • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych(Dz.U.z2016r.poz.1757);
  • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz.328 z późn. zm)

Wysokość stawek jednostkowych określono zgodnie z stawkami jednostkowymi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub ziemi (Dz. U. z 2017r. poz. 2501) – patrz „Taryfa"

Przedmiotowa decyzja wraz z pełnym tekstem taryfy dostępna jest na stronie  wodypolskie.bip.gov.pl.

Kategoria: Taryfa za wodę i ścieki [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-05-24 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 01.06.2023 do 31.05.2026
ilość pobrań: 359
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 01.06.2023 do 31.05.2026 566,91KB zobacz
pdf 2022-10-05 Taryfa za wodę i ścieki na okres od 18-02-2020 do 17-02-2023
ilość pobrań: 372
Taryfa za wodę i ścieki na okres od 18-02-2020 do 17-02-2023 4,61MB zobacz
pdf 2022-10-05 Uchwała w sprawie dopłaty Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2022r
ilość pobrań: 241
Uchwała w sprawie dopłaty Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2022r 255,39KB zobacz
do góry