Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego

Reklamacja faktury

Reklamację otrzymanej faktury można złożyć w formie wniosku w Biurze Obsługi Klienta lub wysyłając pocztą na adres: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., ul.Kolejowa 4, 43-190 Mikołów, bądź przesyłając drogą elektroniczną na adres: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ.

Klienci zarejestrowani w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (eBOK) mogą również złożyć wniosek za jego pośrednictwem.

Zgłoszenie reklamacji nie upoważnia do nieopłacania kwestionowanej faktury. Do czasu rozpatrzenia, klient zobowiązany jest do terminowego regulowania należności.

Reklamacja powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko lub firmę Klienta oraz jego adres zamieszkania bądź siedziby,
  2. opis przedmiotu reklamacji,
  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
  4. numer i datę umowy, jeśli Klient posiada więcej, niż jedną umowę.
do góry