Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego

Zwrot nadpłaty

W przypadku powstania nadpłaty, np. w związku z otrzymaniem faktury korygującej, dwukrotnym opłaceniem tej samej faktury itp. klient może wystąpić o zwrot środków, bądź nadpłata może zostać zaliczona na poczet przyszłych należności. Wybór opcji należy do klienta.

Jeżeli klient chce zwrotu nadpłaty powinien złożyć prośbę wraz z podaniem numeru konta bankowego. Jeżeli klient chce wykorzystać nadpłatę na poczet opłacenia przyszłych należności, musi samodzielnie pomniejszyć kwotę przyszłej faktury o kwotę nadpłaty.

Pisemną prośbę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta lub wysyłając pocztą na adres: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., ul.Kolejowa 4, 43-190 Mikołów, bądź przesyłając drogą elektroniczną na adres: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ.

Klienci zarejestrowani w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (eBOK) mogą również złożyć wniosek za jego pośrednictwem.

do góry