Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego

Rozłożenie na raty

W celu rozłożenia należności na raty należy złożyć wniosek w Biurze Obsługi Klienta lub wysyłając pocztą na adres: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., ul.Kolejowa 4, 43-190 Mikołów, bądź przesyłając drogą elektroniczną na adres: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ.

Klienci zarejestrowani w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (eBOK) mogą również złożyć wniosek za jego pośrednictwem.

Po rozpatrzeniu sprawy, klient otrzyma pisemną odpowiedź. W przypadku uzyskania zgody na rozłożenie należności na raty, będzie ona zawierała harmonogram spłat zadłużenia. Rozłożenie należności na raty nie powoduje zaprzestania naliczania odsetek za opóźnione w spłacie należności.

W trakcie spłacania zadłużenia rozłożonego na raty, klient zobowiązany jest również do terminowego regulowania bieżących należności.

do góry