Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego

Opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

Ustala się wysokość opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji na terenie Gminy Mikołów: 
Opłata za 1 m3 4,40zł netto.

Podane ceny są cenami netto.
Do ceny usługi, dolicza się aktualny podatek od towarów i usług.

do góry